Kandidatenlijst

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 24 november 2021 is een lijst vol met kandidaten:

  • die actief zijn in onze dorpen,
  • die weten wat er leeft in onze dorpen en
  • wat weten wat belangrijk is voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in elk dorp.

Het is een lijst vol met enthousiaste jongeren en ervaren krachten. We zijn er trots op dat één op de drie jonger is dan 25 jaar.

Top 3 kandidatenlijst

Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 22-24 november 2021 voor de nieuwe gemeente Maashorst:

1

van den Broek

H.W.(Harold) (m)

56

Reek

2

van der Ven

D.A.H.M. (Davy) (m)

23

Schaijk

3

Benneker

G.F.M. (Gerhard) (m)

66

Schaijk

4

Müller

R.(Ron) (m)

49

Reek

5

Maathuis

B.A. (Ben) (m)

61

Schaijk

6

Sijmens

R. (Roy) (m)

23

Schaijk

7

Lamers

H.J.M. (Henrie) (m)

57

Schaijk

8

van den Broek

T. (Tatum) (v)

18

Reek

9

van Dijk

A.J.M. (Anne) (v)

18

Zeeland

10

Gies

W.T.M. (Wilco) (m)

20

Zeeland

11

Engbers

T.W.J. (Titus) (m)

53

Reek

12

de Kleijn

H.A.E.M. (Milou) (v)

23

Schaijk

13

Werring

G.L.J. (Roland) (m)

59

Reek

14

van der Velden

N. (Niek) (m)

19

Schaijk

15

Nijhof

J.J. (Jens) (m)

20

Uden

16

Janssen

J.B.L. (Jeroen) (m)

26

Schaijk

17

Theunissen

G.J.C.(Gertie) (v)

57

Reek

18

van der Wijst

R.W.A. (Rob) (m)

31

Schaijk

19

Lemmers

W.C.M. (Willy) (m)

55

Reek

20

de Klein

H.H.M. (Henk) (m)

73

Zeeland

21

Böhmer

R.W.M. (Moritz) (m)

58

Reek

22

Schoppema

F.M.A. (Frans) (m)

74

Schaijk

23

Hendriks-Driessen

S.G.J.P. (Susan) (v)

51

Reek

24

Jeurissen

M.M.J. (Marc) (m)

53

Schaijk

25

Hamers

H.J.M. (Huub) (m)

63

Schaijk

26

Loeffen

P.L.M. (Pierre) (m)

57

Reek

27

de Louw

A.W.M. (Antoon) (m)

73

Reek

28

Rovers

L.L.P.M. (Bert) (m)

67

Schaijk

29

Lemmers

J.H.M. (Arjan) (m)

50

Reek

30

Vereijken

J.H. (Hans) (m)

62

Lieshout

Harold van den Broek
nr. 1

Je kent ‘m vast al: Harold van den Broek (55 jaar) uit Reek. Van de Tennisvereniging, de Heemkundekring of van de parochie. Of natuurlijk van de Reekse Politieke Partij (RPP), waar hij al twaalf jaar als gemeenteraadslid actief voor is. Maar wist je ook dat hij daarnaast ook Projectmanager duurzame logistiek is bij de Cornelissen Groep in Nijmegen en Statenlid voor Lokaal Brabant? Waar haalt die man zijn tijd vandaan?

Waar hij zijn motivatie vandaan haalt, daarover bestaat in ieder geval geen twijfel: ‘Ik ben trots op ons dorp, omdat we telkens laten zien waar een hechte gemeenschap tot toe in staat is. Onze zorg en verbondenheid met elkaar, herkenbaar in het verenigingsleven, de zorgcoöperatie, Stichting Dorpontwikkel Reek en onze dorpssamenkomsten als carnaval, Kelekeet en Streekfeest.’ Harold heeft zich in de politiek daarom ook onder andere sterk gemaakt voor een Aldi, woon-werken op Reek-Zuid, ontwikkeling Sport&Spel Reek en het bouwplan ontwikkeling ‘De Scheenen’.

Harold gunt iedereen zo’n fijn dorp, en daarom is hij met enkele anderen de partij Voor de Dorpen begonnen. Het steekt hem dat er vrijwel geen betaalbare eenpersoonswoningen en gezinswoningen worden gebouwd in de  dorpen. Daarom wil hij dat de nieuwe gemeente Maashorst een duurzaam, levensloopbestendig en innovatief woonplan ontwikkelt samen met woon-coöperaties/beleggers, projectontwikkelaars en de provincie. Ook de verenigingen mogen uiteraard op zijn steun rekenen, evenals de dorps- of gemeenschapshuizen. ‘Dat zijn de huiskamers van de dorpen en wijken’.

 

Ben Maathuis
nr. 5

Wie is er niet eens in de ReadShop in Schaijk geweest? Ja toch? Dan moet je Ben Maathuis (60) ongetwijfeld kennen. Pretoogjes, behulpzaam…..ja, die bedoel ik. Wist je ook dat hij dertien jaar raadslid en drie jaar wethouder is geweest voor DS97? Allemaal ervaring die hij graag inzet voor de nieuwe partij Voor De Dorpen.

De gemeenschapszin. Dat is wat Ben zo geweldig vindt aan de dorpen. ‘Ik ben echt trots op vele vrijwilligers die onze verenigingen en dorpen leefbaar houden.’ In Schaijk heeft hij zich daarom in het verleden met succes ingezet voor toekomstbestendige sportverenigingen en accommodaties.

Het liefst wil hij nu ook de andere verenigingen toekomstbestendig maken. In alle dorpen van de nieuwe gemeente Maashorst. Benkijkt graag vooruit: ‘Met een positieve blik na de herindeling, gaan wij opkomen Voor de Dorpen in onze nieuwe gemeente. Wij maken er samen een succes van.’

 
 

Davy van der Ven
nr. 2

Davy van der Ven (22 jaar) is een aanpakker. Je kunt hem kennen van de Jumbo in Schaijk, altijd met een gulle lach op zijn gezicht. Interesse in lokale politiek had Davy al vroeg: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij op plek 5 op de lijsten een jaar later werd hij bestuurslid van DS97. Komend studiejaarstart hij de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement op Avans in Den Bosch. En hij gaat natuurlijk Voor De Dorpen!

Davy houdt van Schaijk, zoals zoveel jongeren die er geboren en getogen zijn. ‘Er wonen allemaal mensen die de schouders eronder willen zetten. Dat zag je bijvoorbeeld bij de centrumplannen en de nieuwe/geüpgradede accommodaties van verenigingen. Ik ben trots op Schaijk omdat we een prachtig centrum hebben, met mooie gebouwen, voorzieningen en verenigingen’.

Daarom baalt hij zo van de discussies van het afgelopen jaar: ‘De hele Oss/Uden discussie is van alle kanten tot verdeeldheid gaan leiden. Daar herken ik mijn dorp en gemeente eigenlijk helemaal niet in terug. Dat is niet hoe we zijn en dat moet anders kunnen. Aan de andere kant geeft dit wel weer aan, onze inwoners willen graag meedenken en voor onze dorpen opkomen. Laten we dan ook vanuit die sterkte werken. Samen werken aan de toekomst, Voor de Dorpen! Geen geruzie meer over wat is geweest maar borst vooruit en zorgen dat onze dorpen goed vertegenwoordigd zijn en blijven.’

 

Arjan Lemmers
nr. 29

Arjan Lemmers (50 jaar) is software ontwikkelaar, maar zeker niet alleen achter de schermen te vinden. Hij is als geboren en getogen Rekenaar een bekend gezicht, onder andere bij de Dorpsontwikkeling projectgroep Wonen, de Caritas en de buurtvereniging.  Als actief lid van de RPP staat hij mede aan de wieg van de nieuw partij Voor De Dorpen. ‘Deze partij komt voor uit de RPP, een partij vanuit Reek, door Reek en voor Reek. Ze hebben zich altijd flink ingezet voor het dorp en ook veel bereikt. Ik ken de mensen in de partij en ik vertrouw ze.’

 

Als je Arjan vraagt wat er in de nieuwe gemeente Maashorst zeker van de grond moet komen, somt hij moeiteloos de punten op die de leefbaarheid in de dorpen waarborgen:  bouw van verschillende typen woningen (voor starters en senioren), behoud en uitbereiding van de belangrijke voorzieningen zoals dorpshuizen, scholen en verenigingsaccomodaties. Daarom zou hij bijvoorbeeld graag definitief een supermarkt in Reek houden: ‘Zodat met name de ouderen goed kunnen blijven wonen tussen bekenden.’

 

Ook het buitengebied ontsnapt niet aan de aandacht van Arjan. ‘Het is belangrijk dat we zorgen voor ontspanning in het buitengebied rondom Reek en de andere dorpen: wandel en fietsroutes, ommetjes. Er moet een goede balans zijn in het buitengebied tussen  boeren die mee willen/moeten met nieuwe ontwikkelingen, stoppende boeren,  duurzame energie opwekking (voorzichtig met grootschalige zonneparken), natuur en recreatie. Dorpsontwikkeling Reek (gesteund door RPP) heeft hard gewerkt aan de ommetjes  en het pleintje voor het dorpshuis. Er wordt samen hard gewerkt om belangrijke voorzieningen op peil te houden en te verbeteren. Daar ga ik graag mee verder in de nieuwe gemeente en daarom zit ik bij Voor De dorpen’.

Gerhard Benneker
nr. 3

Gerhard Benneker (66) was ruim drie jaar raadslid van de lokale partij Progressief Landerd. Hij sluit zich aan bij de nieuwe partij Voor de Dorpen omdat hij gelooft in een partij die dicht bij de bewoners staat en weet wat er leeft in de gemeenschap. ‘Mensen moeten zich kunnen herkennen in ons en in het beleid dat wij voorstaan.’ Daarom wil Gerhard graag de bewoners meer betrekken bij besluiten die worden genomen in de gemeenteraad.

Hij somt moeiteloos op waarom het zo goed wonen is hier. ‘Het is een rustige en veilige woonomgeving voor jong en oud, met een rijk verenigingsleven en we hebben een mooi buitengebied om te wandelen. Ik ben trots op de faciliteiten die de afgelopen jaren binnen onze gemeente zijn ontwikkeld of er nog aankomen. Hierbij denk ik aan het nieuwe centrum in Schaijk, Sport en Spel in Reek, het Dorpshuis Zeeland, de Aldi in Reek, de renovatie van de Sporthal de Eeght in Schaijk. Dit alles komt de leefbaarheid in de dorpen ten goede en dat moeten we vooral zo houden!’

Maar dat er een groot tekort is aan woningen, steekt hem erg. ‘Ik baal ervan dat jongeren, alleenstaanden en ouderen moeilijk aan een passende, betaalbare woning kunnen komen omdat er mijns inziens er nog teveel wordt gekeken naar traditionele oplossingen om de wooncrisis op te lossen. Ik denk dat dat anders kan, namelijk door als gemeenteraad/politieke partij niet alleen woningcorporaties en bouwondernemers te faciliteren, maar meer sturend te zijn in toekomstige bestemmingsplannen en duidelijke prestatieafspraken te maken.’ Daarom wil hij graag in samenspraak met alle betrokken die in het buitengebied wonen komen tot een inrichting van het buitengebied die voor iedereen acceptabel is. ‘We moeten met alle kernen en dorpen samen kijken op welke wijze je elkaar kunt ondersteunen op allerlei gebied. Het hoeft geen eenheidsworst te zijn.

Ron Muller
nr. 4

Maak kennis met…Ron Muller.

Wie uit Reek of Schaijk komt en wel eens een instrument heeft vastgehouden, kent waarschijnlijk Ron Muller (48) wel.  Hij is voorzitter van Muziekvereniging in Reek geweest en nu voorzitter van Musica Landerd Schaijk. Daarnaast kun je ‘m kennen als (voormalig) lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Optimus (basisonderwijs) en natuurlijk als raadslid van de RPP.

 

Ron is trots op zijn dorp en niet onterecht natuurlijk. ‘Het is een fijne rustige omgeving waarbij er genoeg mogelijkheden zijn voor beweging en veel verenigingen. Ik ben trots op de hechte onderlinge verbondenheid. Samen worden veel initiatieven opgezet. Kijk naar de Dorpsontwikkeling en de MFA.’

 

Maar er blijf natuurlijk altijd wat te wensen over. ‘Het is jammer dat er geen nieuw schoolpand voor de Kreek’l is gekomen. Ook in een klein dorp is een (nieuwe) goede leeromgeving voor de kinderen van belang.’ Daarom maakt Ron zich sterk voor de nieuwe partij Voor de Dorpen.  ‘Ik ga voor behoud of verbetering van de subsidies voor verenigingen en voor de toegankelijkheid van onze dorpshuizen. Ik vind ook dat het opwekken van groene energie erg belangrijk is. Wanneer we straks groene energie lokaal opwekken, moeten onze inwoners daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.’