Speerpunten per dorp

Voor de Dorpen is er voor iedereen uit Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland. We horen graag wat inwoners belangrijk vinden in hun gemeente én in hun eigen dorp. Dat zeggen we niet alleen, dat maken we ook waar.

De afgelopen tijd voerden we in alle dorpen van de nieuwe gemeente Maashorst kroeggesprekken. In het plaatselijke dorpscafé luisterden we naar de mening van dorpsbewoners over belangrijke onderwerpen en thema’s. Om per dorp de juiste accenten te leggen in ons verkiezingsprogramma.

De opkomst was hoog en de betrokkenheid groot. Voor ons de bevestiging dat je politiek niet bedrijft op het gemeentehuis, maar samen met bevlogen inwoners. Structureel de verbinding opzoeken, in plaats van enkel zichtbaar zijn in verkiezingstijd. En ook op dit punt voegen we de daad bij het woord: voortaan trekken we elk jaar de dorpen in, voor een nieuwe ronde kroeggesprekken.

Alle reacties die we de afgelopen tijd ophaalden, nemen we de komende raadsperiode mee. Per dorp hebben we daarnaast twee speerpunten geselecteerd, waaraan we extra aandacht schenken.

Voor de Dorpen - Odiliapeel

 • Vestigingslocaties voor woon/werkpercelen realiseren voor zzp’ers en kleine mkb- ondernemingen. Zo creëren we kansen voor lokale ondernemers, jonge gezinnen en sponsoring van verenigingen door ondernemers.
 • Burgerinitiatieven binnen het dorpshuis minder beperkende regels opleggen, zodat er meer ruimte ontstaat voor het organiseren van (financieel haalbare) evenementen.
 

Voor de Dorpen - Reek

 • Het voet- en fietspad langs de Mgr. Borretstraat naar de Aldi-Reek Zuid versneld realiseren.
 • Het huidige subsidiebeleid voor verenigingen en het dorpshuis structureel in stand houden.
 

Voor de Dorpen - Schaijk

 • Een nieuwe bedrijventerreinlocatie aanwijzen.
 • Dorpshuis de Phoenix renoveren en zorgen voor meer ruimtes met daglicht.

Voor de Dorpen - Uden

 • De toegang tot de zorg minder complex te maken door een integraal ouderenbeleid en ondersteuning van de samenwerking tussen zorgprofessionals en vrijwilligers.
 • Initiatieven van burgers ondersteunen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren. Denk aan particulier wooninitiatief voor het realiseren van levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen, hofjes voor ouderen (bijvoorbeeld het Knarrenhof) en flexibele woningen.

Voor de Dorpen - Volkel

 • Uitbreiding van supermarkt Jumbo mogelijk maken.
 • De Rondweg bij Volkel realiseren, als topprioriteit. Veiligheid staat voorop!

Voor de Dorpen - Zeeland

 • Gemeentelijk vastgoed inrichten als betaalbare sociale huurwoningen en appartementen voor eigen jongeren, ouderen en alleenstaanden.
 • Gronden aanwijzen voor CPO-projecten. Daar pilots starten met duurzame en levensloopbestendige eenpersoonswoningen en tiny houses.