Doe mee!

Je kunt op verschillende manieren mee doen:

 • Steun ons als lid.
 • Praat mee over de onderwerpen die voorbijkomen in de raad in de werkgroep.
 • Praat neem aan in werkgroep op een specifiek onderwerp.
 • Help mee in de verkiezingscampagne.
 • Laat dat je ons steunt door op de verkiezingslijst te staan.
 • Word raadslid.
 • Word bestuurslid.

Word lid!

Als lid ondersteunt U ‘Voor de Dorpen’:

 • Voor leden is de jaarlijkse contributie  € 12,50.
 • Voor aspirant leden is de contributie gratis.
 • Begunstigers bepalen zelf de jaarlijkse bijdrage.

Meld je nu aan als lid:


  Doe mee in onze werkgroepen!

  Op de oprichtingsvergadering wordt de werkgroepen geïntroduceerd. Via de werkgroepen kun je een bijdrage leveren aan de partij, de gemeente en dus aan je omgeving!

  Of neem contact met ons op.

  Profielschets gemeenteraadsverkiezingen 2021

  Functieomschrijving

  De partij Voor de Dorpen is een nieuwe politieke partij, die met het oog op de nieuwe gemeente Maashorst is opgericht in april 2021. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 2021 is de partij op zoek naar leden die de partij op overtuigende wijze in de gemeenteraad kunnen vertegenwoordigen, binnen en buiten de politieke arena. Dat kan zijn als raadslid, maar ook als commissielid.

  Tijdsinvestering

  Voor de uitoefening van het raadslidmaatschap moet in totaal worden gerekend op een tijdsinvestering van ongeveer vier dagdelen per week. Daarnaast verwachten wij van onze vertegenwoordigers dat zij deelnemen aan overige  partijbijeenkomsten. Voor duo-raadsleden/commissievolgers geldt een tijdsinvestering van twee à drie dagdelen per week.

  Voor de gemeenteraad van 2021-2025 voor de nieuwe gemeente de Maashorst zijn we op zoek naar kandidaten gemeenteraadslid.

  Vergoeding

  De vergoeding die een gemeenteraadslid ontvangt is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente.  Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt dat € 1.362,81 bruto.

  Profiel van de kandidaten

  Een raadslid van Voor De Dorpen staat midden in de maatschappij en is op de hoogte en betrokken bij de belangrijkste thema’s die spelen in de gemeente. Kandidaten kunnen volledig instemmen met de doelstellingen van de partij en met het partijprogramma en zij kunnen deze helder uitdragen. Zij hebben de expressieve politieke stijl die past bij een actieve lokale partij en kunnen die met overtuiging neerzetten. Bovendien herkennen zij zich in de keuze om niet in termen van links of rechts te opereren, maar om zich dienstbaar te maken aan het alles overstijgende belang dat de partij er Voor De Dorpen is.

  Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

  • Bereid zijn om niet alleen binnen het gemeentehuis op te treden, maar vooral ook actief te zijn binnen de samenleving
  • Vraagstukken uit de samenleving vertalen naar de kernwaarden van Voor De Dorpen en deze omzetten in politiek handelen
  • In staat zijn coalities te vormen en samenwerking te zoeken met burgers en andere partijen
  • doorzettings- en uithoudingsvermogen hebben
  • over sterke analytische en strategische kwaliteiten beschikken en inzicht hebben in politieke processen
  • het vermogen hebben om veel informatie te verwerken en hoofdzaken van details te onderscheiden
  • beschikken over krachtige schriftelijke en verbale vaardigheden, waarbij ervaring met perswoordvoering en debatteren tot aanbeveling strekt
  • met diverse (oude en nieuwe) media kunnen omgaan
  • representatief en zelfstandig zijn en beschikken over collegialiteit, sociale intelligentie, flexibiliteit, vasthoudendheid en stressbestendigheid

  Van kandidaten voor de functie van lijsttrekker verwachten we bovendien dat zij:

  • een stevige en inspirerende persoonlijkheid hebben, die in de media en voor groepen sterk uit de verf komt
  • uitmuntende politiek-strategische vaardigheden hebben
  • een fractie kunnen opbouwen met de beperkte middelen die daarvoor beschikbaar zijn
  • praktische en inhoudelijke ondersteuning kunnen organiseren en in goede samenwerking een team van onder meer commissieleden kunnen stimuleren en motiveren

  Aanvullende eisen

  • Kandidaten verklaren niets te doen dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen
  • van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt verwacht dat zij – ook als zij zelf niet gekozen worden tot gemeenteraadslid – na de verkiezingen actief betrokken willen blijven bij de fractie
  • van kandidaat-gemeenteraadsleden op de hoogste plaatsen verwachten wij dat zij deelnemen aan relevante trainingen en workshops van de partij en dat zij tijd vrij maken om actief campagne te voeren (met name in de periode oktober tot en met 24 november 2021)

  Procedure

  De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 24 november 2021. De procedure wordt nog bepaald en zal binnenkort bekend worden.

  De selectiecommissie doet dan een voordracht aan het bestuur, die de conceptlijst opstelt. De partij stelt op de Algemene Leden Vergadering van ….. september 2021 de kandidatenlijsten definitief vast.